Home

Reünie 2017

Reünie 2014

Namenlijst

In Memoriam

Foto's van toen

Locaties

Leraren

Wat is er van ons geworden?

Raamstraatlied

Gastenboek

Links

Laatste nieuws archief

Contact

 

facebook

Share

Haagse scholen

Schoolbank

 

raamstraat

raamstraat

raamstraat

 

 

Raamstraat

Tot medio 1964 heette onze school Stevin HBS en was hij gevestigd in de Raamstraat in Den Haag. Na een fusie met de Zuiderpark HBS werd de nieuwe naam Stevin Lyceum. De klassen werden verdeeld over twee locaties: de Zuidlarenstraat en de Melis Stokelaan.

Simon Stevin

Simon Stevin (1548-1620) was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur. Hij vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde.

In 1612 kocht Stevin voor 3.800 gulden een nieuwgebouwd huis in de Raamstraat 42 in Den Haag.

Ramen

De Raamstraat is één van de oudste straten van de stad Den Haag. De naam herinnert aan de tijd dat de lakenindustrie in dit deel van de stad gevestigd was. Die Haghe, toen nog een dorp, had al in de 14e eeuw een bloeiende lakenindustrie. De namen Voldersgracht (gedempt in de 17e eeuw) en Weversplaats herinneren ook nog aan die tijd. Volders waren mensen die schapenwol zó weefden dat er karakteristieke viltige doeken (lakens) ontstonden. Deze lakens werden te drogen gehangen op grote houten 'ramen' in 'raamvelden'. Dat gebeurde dus waar nu de Raamstraat is.

Kaart uit 1598

Hogere Burger School

De 'Wet op het Middelbaar Onderwijs' van Thorbecke, leidde in 1863 tot het onstaan van de Hogere Burger School (HBS). In Den Haag werd in 1865 een gemeentelijke HBS voor jongens opgericht. Een middelbare school voor meisjes volgde in 1879.
In de Raamstraat was in die tijd de Burger Dag- en Avondschool gevestigd, die een kwijnend bestaan leidde. De gemeente besloot de oude huisvesting af te breken en de school te herbouwen. Op 1 september 1884 werd het nieuwe gebouw aan de Raamstraat nummer 28 betrokken door 6 leraren en 56 leerlingen van de 3-jarige HBS.

In 1948 kreeg de 7e Gemeentelijke HBS (ook wel Raamstraat HBS genoemd) de naam Stevin HBS.

Verbouwingen

In 1922 werd het gebouw geschikt gemaakt voor een school met een 5-jarige opleiding. Er werd op het middelste deel van het gebouwencomplex een verdieping gezet, waarin de vaklokalen voor Natuur- en Scheikunde, laboratoria en werkplaatsen werden gevestigd. Tevens werd een centrale verwarming aangelegd.

In februari 1933 werd door de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de school te verbouwen en uit te breiden. Enkele nieuwe lokalen werden toegevoegd, o.a. voor aardrijkskunde en in de Achterraamstraat ontstond een gymnastiekzaal en een aula.

Na 1964

Op woensdagochtend 8 juli 1964 om 10.15 uur werd de Stevin HBS officieel door wethouder mr. M. Vrolijk gesloten.

Artikel Haagsche Courant 1984: "Kroniek van een School".

Na sluiting van de school kreeg het gebouw aan de Raamstraat een nieuwe bestemming. Het schoolgebouw is 1 of 2 jaar in gebruik geweest van de Rijkskweekschool, die daarna vertrok naar nieuwbouw in Mariahoeve. Van 1971 tot 2001 was het in gebruik door diverse culturele instellingen onder de verzamelnaam Schak (Stichting Contact Haagse Amateuristische Kunstbeoefening). Onder andere het Centrum voor Amateurkunst en de Jeugdtheatergroep Rabarber hadden er hun onderkomen.

Van 2001 tot 2005 werden de ruimten verhuurd aan bedrijven. Daarna heeft de gemeente besloten om een gedeelte van het gebouw om te bouwen tot woningen.